Varför Gps klocka för barn istället för en mobil? Det är en fråga som många föräldrar ställer sig när de vill öka säkerheten men är osäker på vilken teknisk lösning som är bäst. Orsaken att Gpsklockor skapades är framförallt att de ger en ökad säkerhet än mobilalternativet.

Varför Gps klocka för barn? För att….

 1. ….Då kommer barnen ut mer
  Det sägs att ”stillasittande är samhällets nya rökning”. Med det menas att stillasittande ökar i sådan utsträckning att det kraftigt påverkar vår hälsa. Barn behöver komma ut och leka och röra på sig utifrån ett hälsoperspektiv – men många skärmar lockar till stillasittande fritid.

  Varför Gps klocka för barn? – För en mer aktiv vardag.

 2. ….För att en telefon lättare tappas bort
  En klocka sitter på armleden hela dagen – oavsett vad barnet gör. Det finns även de modeller som är vattentäta som därmed inte bara motstår regn utan även håller om barnet skulle stoppa ner armen i en vattentunna eller liknande. Det kan jämföras med en mobil som extremt lätt förläggs och därefter kan vara svår att hitta för barnet. Med tanke på att både Gps-klocka och telefon införskaffas för att skapa högre säkerhet har klockan en stor fördel i att den alltid följer med.
 3. För att klockan enbart har säkerhet i fokus
  En Gps-klocka är konstruerad med ett enda syfte – säkerheten. Detta med en rad säkerhetsfunktioner så som exempelvis geofence, GPS-spårning och möjlighet att ringa till klockan. Det finns inte några ”roliga detaljer” utan den är utformad enbart för kommunikation med föräldrarna. Ställ detta mot en telefon där appar, internet, chat och annat kan locka. Även om dessa kan spärras med speciella appar så är grunden en helt annan. Klockan har fokus på säkerhet och behöver inte anpassas inför användning.
 4. Priset
  Det är billigare att köpa in en Gps-klocka än en mobiltelefon. Dessutom kan ett mycket litet surfabonnemang väljas eftersom en extremt liten mängd data behöver användas per månad. På detta sätt hålls därmed det totala priset nere rejält mot att köpa en mobil. Att jämföra GPS-klocka och en mobil blir till och med lite missvisande. Det är lite som att jämföra en liten kniv med en armékniv full med olika detaljer. Är det kniven som är viktig kommer de övriga funktionerna bara ”bli i vägen”.