Ansöka om ensam vårdnad – så går processen till

Föräldrar som inte kommer överens när det kommer till gemensamma barn kan hamna i en vårdnadstvist. Ibland anser sig den ena föräldern ha ”rätt” till ensam vårdnad och ibland vill båda två ha det. Ett som är säkert är dock att...

Read More