Ansöka om ensam vårdnad – så går processen till

Föräldrar som inte kommer överens när det kommer till gemensamma barn kan hamna i en vårdnadstvist. Ibland anser sig den ena föräldern ha ”rätt” till ensam vårdnad och ibland vill båda två ha det. Ett som är säkert är dock att man inte bara lämnar in en ansökan, för att sedan ha rätt till ensam vårdnad om gemensamma barn – det krävs en lång, och för dom flesta, en väldigt påfrestande process. Här kan du läsa mer om hur det egentligen går till.

Skäl till att ansöka om att få ensam vårdnad

En första sak som är bra att känna till när det gäller ensam vårdnad är att det krävs särskilda skäl. Att man är ledsen och sårad räcker inte utan det behöver finnas saker som faktiskt gör att den ena föräldern på ett eller annat sätt gör saker som går ut över barnet. Samarbetssvårigheter räcker i vissa fall för att den ena föräldern ska förlora vårdnaden, men varje fall avgörs individuellt. Andra skäl som kan ge rätt att få ensam vårdnad är om något av följde förekommer:

  • Missbruk
  • Våld

Samarbetssamtal hos familjerätt

För den som hamnat i en situation där man tillsammans som föräldrar inte kommer överens om vårdnaden är det vanligt att det hela börjar hos den egna kommunens familjerätt. Där arbetar man bland annat med samarbetssamtal för att försöka komma överens om en lösning som passar för båda parter.

Ett annat steg innan det hela tas till domstol är att båda föräldrarna anlitar varsitt juridiskt ombud, för att på den vägen komma överens. Då får man dessutom veta närmare vad en vårdnadstvist egentligen innebär – och målet är ofta att slippa det.

Vårdnadstvist

Kommer man mot förmodan inte överens och att en eller båda föräldrarna fortfarande vill få ensam vårdnad tas ärendet till domstol och en så kallad vårdnadstvist är ett faktum. Även här kan domstolen fortsättningsvis rekommendera samtal med familjerätten för att träffa en överenskommelse, eller ge densamma i uppdrag att påbörja en utredning.

I utredningen försöker man ta reda på vad som är det bästa för barnet och både föräldrarna, barnet och eventuell skol, – eller förskolepersonal får delta i samtal. Det är viktigt att veta att domstolens uppdrag är att besluta vad som är bäst för barnet. Ibland, om särskilda skäl finns, kan ensam vårdad bli beslutet, men det är inte den vanligaste utgången.