Alla som någon gång hyrt en lokal eller hel fastighet har troligen även kommit i kontakt med en fastighetsförvaltare. Det kan vara en enskild person, eller en förening, som förvaltar fastigheten på uppdrag av någon. Bostadsrättsföreningar har även de fastighetsförvaltning, antingen genom att anlita någon eller att de själva har förvaltning. Idag finns det många olika företag som har hand om fastighetsförvaltning på olika sätt. Det allra vanligaste är att anlita dem för en så kallad komplett portfölj inom teknisk fastighetsförvaltning. Det innebär att man som fastighetsägare, får hjälp med att förvalta fastigheten, samt skötsel och underhåll av densamma. Dessutom sköter fastighetsförvaltarna allt som har med snöröjning, ombyggnationer, och även planering av budget för fastigheten. Det innebär även att de assisterar vid akuta händelser, när det inträffar saker som måste åtgärdas direkt. Fastighetsskötsel utförs av många olika bolag i Stockholm. EMJ Service är en av de som också hanterar takröjning och halkåtgärder.

VVS och avlopp

I en fastighet så måste allt fungera. Det handlar om små saker som att det finns fungerande lyse i trapphuset, till att hissen fungerar klanderfritt. Det är även stopp i avlopp och annat som ska åtgärdas och då är det en fastighetsskötare som har detta som sitt ansvar. Annat som sköts via fastighetsförvaltning är gräsklippning och skötsel av trädgård på sommartid och snöskottning på vintertid. De ser även till att det är städat både på gårdar och utrymmen inomhus.

 
Fastighetsförvaltning har flera personer som jobbar med lite olika saker och har olika ansvarsområden. Inre och yttre skötsel av en fastighet är det en fastighetsskötare som har hand om. De har även hand om små mindre reparationer och annat som ska fixas.
Ansiktet utåt, för en fastighet, är ofta en fastighetsvärd. Han är den som ser till att hyresgäster känner sig trygga och säkra, oavsett om det är ett boende, eller arbetslokaler han sköter. Denna person är även den som oftast har budgetansvar inom sitt område.

Fastighetsdrift

När det gäller drift, skötsel och underhåll av tekniska system i fastigheten, så är det till en fastighetstekniker man vänder sig. Fastighetsförvaltaren, är den som har det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. De utvecklar, bevarar och förädlar fastigheterna.
Äger du en eller flera fastigheter så kan du lägga ut hela eller delar av fastighetsförvaltningen på entreprenad.  Allt som har med förvaltningen av fastigheten att göra sköts då av en extern leverantör.