Det snöar, töar, regnar och fryser – vår vinter är minst sagt varierande. Under vinterhalvåret är snöröjning av taket en viktig åtgärd för att förebygga både skador som kan uppstå på taket likväl som snöras kan förorsaka skador på egendom och personer.

Vad säger lagen?

Som fastighetsägare är man ålagd att följa de bestämmelser kring snöröjning av tak som regleras i Ordningslagen (SFS 1993:1617). Lagen ger fastighetsägaren ansvar för att se till att snö, som kan förorsaka skador på fastighet, egendom och personer, röjs undan. Fastighetsägaren kan dock delegera ansvaret till en fastighetsskötare. Detta måste dock alltid ske genom ett avtal, vilket gör det tydligt vilket ansvar fastighetsskötaren har gentemot fastighetsskötseln. Skulle snö och is falla ner från taket och till följd skada person eller egendom så är fastighetsägaren eller i de fall avtal upprättats fastighetsskötaren skadeståndsskyldig.

Välj ett proffs 

De flesta fastighetsägare väljer att lägga över, det annars riskfyllda snöröjningsarbetet, på ett proffs. En licensierad fastighetsförvaltare med bred kunskap kring gällande bestämmelser och med rätt utbildning och utrustning är i många fall en investering i säkerhet och ekonomi. Väljer man en professionell fastighetsskötare kommer denne arbeta riskförebyggande och vid eventuell olycka stå för en heltäckande försäkring. Letar du just nu efter ett företag som kan sköta din fastighetsdrift? Här hittar du en expert som tar hand om din fastighet, EMJ Service hjälper både bostadsrättföreningar och fastighetsägare att känna sig trygga. Dygnet runt, året runt.

Licensierade takröjare 

Att en fastighetsskötare är licensierad takskottare innebär att denne genomgått utbildning inom taksäkerhet. Rätt utrustning används för att både förebygga personskador och skador på själva taket. Innan arbetet tas vid utförs alltid en riskanalys. Man använder sig av avspärrningar under arbetet och har alltid minst en man nere på gatan för att uppmärksamma fotgängare om aktsamhet och undvika skador. Licensen ”skotta säkert” har tagits fram av entreprenörsföretagen i samarbete med försäkringsbolagen och garanterar att fastighetsskötaren har rätt kompetens, utrustning och försäkringar. De aktörer som är licensierade går att söka efter på nätet. För att slippa oro och onödiga skador är det värt att välja en licensierad aktör.