Det är inte alla som får beviljat ersättning för personlig assistans. Dock är det ett stöd som verkar göra stor skillnad för de som får ta del av det. Vad det i praktiken innebär är att man får stöd i allt som rör vardagen och som man själv inte klarar av till följd av ett funktionshinder. Den som jobbar i rollen som personlig assistent behöver därför följa brukaren i dennes vardagsliv. Om individen går i skolan hör det till assistentens uppdrag att följa med och vara behjälplig i den mån som krävs. Detsamma om personen vill åka på semester. I och med att alla är unika finns det ingen uppdrag som är identiskt med något annat.

Här finns information om personlig assistans för den som är intresserad.

Kunskap om brukarens utmaningar

Vissa uppdrag handlar i stora drag om att vara brukarens förlängning i de fall denne inte har möjlighet att utföra vardagshandlingar. Det kan röra sig om allt ifrån att klä sig till att äta. Andra gånger finns det en komplex problematik man som personlig assistent behöver vara mycket insatt i för att kunna erbjuda hjälp på rätt sätt. Står man inför att gå in i rollen som personlig assistent kan det förekomma att man under längre tid får gå bredvid någon av de befintliga i personalen. Detta för att man skall lära sig hur man skall agera och handla i olika situationer.

Skulle någonting inträffa är det också viktigt att man har kunskap om alla de mediciner och risker som föreligger. Kan man i förväg ha utarbetat handlingsrutiner går det snabbare och enklare att hantera vad som kan hända. Trots att det finns en hel del situationer där man behöver viss kunskap, finns inte någon formell kompetensnivå som skall uppnås för att man skall kunna bli personlig assistent. Det är helt och hållet upp till brukaren att avgöra om man kan tänkas fungera i jobbet. När man söker personliga assistenter kan det därför vara viktigt att man får med graden av kunskap som behöver läras in innan man kan bli aktuell för att utföra arbetet.