För vissa är frågan om det mediala någonting som väcker nyfikenhet i vuxen ålder och för andra någonting som alltid funnits. Vivi Linde var 6 år när hon var med om sin första utanför-kroppen upplevelse och kanske är det minnet av detta som 10 år senare fick henne att börja sätta sig in i astrologi och horoskop.

Även om man skulle kunna säga att hennes väg till att bli medium redan här var utstakad i och med den starka nyfikenheten och intresset för det okända, har det inte varit självklart för Vivi Linde att så skulle bli fallet. Vägen har stundtals varit full av tvivel och Vivi har vid ett flertal tillfällen sökt bevis för att det hon upplevt verkligen är äkta.

Samhällets inställning

När man läser om Vivi Linde och hennes väg fram till där hon är idag, visar det sig att den egna övertygelsen och upplevelsen ibland får slåss mot fördomar och uppfattningar i samhället. I mångt och mycket tycks det ha varit en stor utmaning Vivi Linde stått inför när hon börjat intressera sig för medialitet. Trots detta har hon hållit fast vid sin övertygelse och ser vägen som någonting av de mest utvecklande och spännande hon fått uppleva!

Alla kan bli medium

Vivi Linde MediumVivi Linde är ett av landets mest kända och väletablerade medium. Trots detta är hon öppen för att vem som helst kan jobba med sin förmåga och utveckla mediala kunskaper och erfarenheter. För Vivi är det uppenbart att alla människor har ett mått av medial förmåga. Samtidigt är det verkligen inte alla som väljer att jobba vidare med denna och ta sig längre på den väg som hon valt. Det finns de som inte tror på någonting annat än vad man kan se med ögonen och därför inte jobbar med det mediala. Andra är fullt förvissade om att det finns en hel värld bortom vardagen men som av olika anledningar ändå väljer att inte lägga kraft på dessa områden. De kan istället komma som besökare till duktiga medium vilka kan hjälpa till med kontakten till den andra sidan.

Tarot

Vivi Linde har sysslat med tarot sedan decennier tillbaka. Hon och hennes kollega Pehr Trollsveden anses av flera vara två av de mest etablerade inom just detta. En av fördelarna Vivi lyfter fram om kombinationen medium-tarotläggare, är att hon får möjlighet att kommunicera med sina guider under tolkning av korten. Skulle det inte finnas en medial kontakt faller korten platt och ger inte samma dimension och förståelse.

Det finns många som kontaktar Vivi för hennes arbete med tarot. Dock är detta bara ett av alla verktyg hon använder i sitt arbete. Nyligen öppnade Vivi och Pehr en telefonlinje dit man kan höra av sig för att få hjälp med tarottolkning. I och med att tarot inte hämmas av geografi, kan man mycket väl ge lika starka tolkningar på detta vis. Enligt vissa medium och tarotläggare kan det till och med vara bra att inte se hur klienten är klädd eller ser ut.

Här kan du läsa mer om Vivi Linde:
Vivi på Facebook
Lyxweekend skriver om Vivi
Vivi Lindes Podd på Itunes