Som inom alla yrkeskategorier påverkar både utbildning, erfarenhet och geografi vilken lön som en socionom kan förvänta sig. Generellt kan lönenivån sägas vara mellan 28 000 kr och 38 000 kr. De som däremot jobbar åt ett bemanningsföretag kan få högre nivåer.

Lite högre inom privat sektor

Bemanningsföretaget Agila anger att genomsnittlig lön för en socionom inom offentlig sektor är 36 100 kronor. Det är även ett av få yrken där kvinnor statistiskt får mer än män. Detta även om skillnaden inte är jättestor. Företaget anger att kvinnor har en genomsnittlig nivå på 36 200 kr och män 35 700 kr. Detta utifrån statistik från 2020.

Det är även skillnad mellan privat och offentlig sektor. Enligt statistik får anställda inom privat sektor ca 16 % mer. Exempel på nivåer som nämns i statistiken är:

  • 18 – 24 år, Genomsnitt 29 900 kr
  • 25 – 34 år, Genomsnitt 33 600 kr
  • 55 – 64 år, Genomsnitt 38 700 kr

Några faktorer som påverkar vilken lön som uppnås är ålder och var i landet personen arbetar. De som jobbar som socialförsäkringshandläggare har något lägre lön. Samma statistik visar att genomsnittslönen är 30 700 kr och att spannet går mellan ca 27 000 kronor och 33 000 kronor.

Högre lön för socionom inom bemanning

Ett sätt att få högre lön för en socionom är att jobba via bemanningsföretag. Detta utifrån den flexibilitet som krävs av personalen. Det kan exempelvis innebära att ett projekt genomförs på 3 månader på ett ställe varpå sedan ett projekt får utföras under 2 månader på ett annat ställe. Till skillnad mot stafettläkare, som även de jobbar åt bemanningsföretag, får en socionom sällan enstaka dagar. De kallas istället in vid behov av längre tids hjälp. Det kan exempelvis handla om behov av extra resurser för att lätta på arbetsbördan för de anställda eller att antalet anställda minskats snabbt på grund av uppsägningar.

Exakt vilken lön som ett bemanningsföretag kan erbjuda beror självklart på flera faktorer. Främst handlar det om kompetens och erfarenhet hos personen men även var i landet som uppdraget ska utföras samt under hur lång tid det förväntas genomföras. I det fall som arbete sker på en ort som inte är hemorten ordnar generellt bemanningsföretaget med boende och resa vilket alltså inte är en kostnad som påverkar personalen.