Bland de många preparat och kosttillskott som finns, är det få som har samma organiska klass som CBDolja, vilken blivit populär. I Sverige har det under många år varit en mycket restriktiv hållning mot all odling av hampa men sedan en tid tillbaks tillåts odling av industrihampa. Denna sort innehåller nästan ingen thc utan bara övriga ämnen. Detta gör att man kan utvinna närproducerad cbdolja i Sverige!

Flera användningsområden

När man talar om hampa går de flesta associationer till de många användningsområden som finns. Utöver de många hälsoeffekter man kunnat visa, är det också en växt med otroligt starka fibrer. I historien fram till idag har hampa varit en viktig råvara vid tillverkning av såväl textil som tågvirke. På sina håll används även hampa för industrivegetation i och med den snabba vegetationsgraden.

Att använda cbdolja för hälsofördelar är inte någonting nytt. Förvisso har det inte varit utbrett i Sverige och övriga Europa, men i takt med att allt fler känner till dess effekt har efterfrågan ökat kraftigt! Det finns en rad tillstånd som sägs kunna botas med hjälp av den naturliga oljan. Dock finns ännu viss skepsis och rädsla för att den skall innehålla thc.

Helt utan thc

Den cbdolja som finns i Sverige är tillexempel Elixinol. Denna cbdolja är thcfri och tillverkas endast ur Svensk industrihampa. Någonting som utmärker just detta varumärke är att deras olja är vattenlöslig! Det innebär i förlängningen att de ämnen man söker nå vid konsumtion tas upp klart snabbare än vid förtäring av vanlig cbdolja. Doseringen kan variera från person till person men det är ett drygt hälsotillskott som räcker under längre tid. Det finns ej heller några egentliga bieffekter av användningen.

De flesta mediciner vi känner till utgår i grund och botten från växterna. De ämnen man vill åt har isolerats och förädlats kemiskt. Cdbolja är en mycket jordnära produkt som faktiskt inte syntetiseras utan som konsumeras i sin ursprungliga form i någon utsträckning.

Här kan du hitta mer info om cbd-olja.

Hampafiber kontra Bomull: En Jämförelse

Hampa och bomull har länge varit två dominerande fibrer inom textilindustrin. Även om båda har sina fördelar, finns det viktiga skillnader mellan dem som påverkar deras hållbarhet, produktion och inverkan på miljön.

Hållbarhet och Styrka

Hampafiber är känd för att vara starkare och mer hållbar än bomull. Medan bomull tenderar att slitas och brytas ner över tid, behåller hampa sin styrka, vilket gör att produkter tillverkade av hampa varar längre. Dessutom håller hampabaserade textilier sig bättre under tvätt och slitage.

Vattenförbrukning och Miljöpåverkan

Bomull kräver mycket vatten för att odlas. Detta har lett till överförbrukning av vattenresurser i vissa områden där bomull odlas. Å andra sidan är hampa mer vatteneffektiv och behöver mindre mängd vatten för att växa. Dessutom behöver hampa färre bekämpningsmedel jämfört med bomull, vilket minskar den negativa miljöpåverkan.

Jordens Hälsa

Hampa är en förnybar resurs som faktiskt kan bidra till att förbättra jordens hälsa. Den har djupa rötter som hjälper till att förhindra jorderosion och den kan återställa näringsämnen i jorden som har tagits ut av andra grödor. Bomull, å andra sidan, kan ofta utarma jorden, särskilt när det odlas i monocultures.

Kvalitet och Känsla

Medan hampatextilier traditionellt sett ansågs vara grovare än bomull, har moderna bearbetningsmetoder förbättrat kvaliteten på hampabaserade tyger. Idag kan hampa vara nästan lika mjuk som bomull, men den har den extra fördelen av att vara mer slitstark.

Medan både hampa och bomull har sina styrkor, presenterar hampa många ekologiska och hållbara fördelar som gör det till ett överlägset val för en mer hållbar framtid. För de som är intresserade av att minska sin miljöpåverkan kan val av hampabaserade produkter vara ett steg i rätt riktning. Besök https://hampafakta.com/hampa-ebok/ för en gratis ebok i ämnet.