Om du har en summa pengar som du tror att du kan undvara en längre tid är fondsparandet ett utmärkt sätt att få pengarna att växa. Om du har en placeringshorisont på ett antal år, kanske rent av 10-20 år eller längre, kan pengarna växa till sig ordentligt tills dess att du har tänkt använda dem. Det gör att du har goda utsikter att få en betydligt bättre avkastning på ditt kapital än att placera dem på ett bankkonto med näst intill noll procents ränta.

Globalfond

Vilka typer av fonder ska man då investera i? Globalfonder anses av många vara något av ett måste i varje fondsparares portfölj. Det finns dock väldigt många olika globalfonder att välja mellan och bara en liten andel av dessa gör skäl för sina avgifter. Tanken bakom globalfonderna är att du ska kunna köpa andelar i en fond som investerar i alla bolag i hela världen. På en skakig börs kan globalfonden utgöra en trygg och stabil pelare att luta sig mot. En riktigt bra globalfond som de ur Advisor Fondförvaltning är därför en bra start på din fondportfölj.

Advisor Världen

Advisor Världen är en aktiefond som kan placera på den globala börsmarknaden. Vilka marknader som fonden huvudsakligen placerar på kan därför variera över tid. Det är med andra ord inte en globalfond i ordets rätta bemärkelse, utan en fond som kan placera globalt. Vad det innebär för dig som fondsparare är att fondförvaltaren Advisor Fondförvaltning plockar russinen ur kakan åt dig, genom att placera på de marknader världen över som anses vara lukrativa för tillfället. Det som styr fondens placeringar är Advisors makroanalys. Fonden är en så kallad 130/30-fond, vilket innebär att förvaltaren kan dra nytta av de olika marknadernas och värdepapprens svagheter och styrkor i syfte att öka avkastningen.

Låt inte portföljen förfalla

När du sparar i fonder kan det vara bra om du åtminstone en gång per år ser över din fondportfölj. Det gäller oavsett om du har ett “vanligt” fondsparande eller om det enda fondsparande du har är fonderna på ditt premiepensionskonto. Kontrollera att fördelningen mellan de olika fonderna är bra och justera annars denna.