Det är kutym bland långivare att begära in en kreditupplysning i samband med att en privatperson ansöker om ett lån. Så är faktiskt fallet även när det kommer till lån utan UC. Denna process innebär att information om din kredithistorik och kreditvärdighet hämtas in med hjälp av ett upplysningsföretag. Denna information använder sig sedan långivaren av för att bedöma din förmåga att betala tillbaka de lånade pengarna. Läs vidare så berättar vi mer!

Även vid lån utan UC görs en kreditupplysning på dig

Även vid en ansökan utan UC görs alltså en kreditupplysning. Anledningarna till att så är fallet är flera:

  • Den underlättar riskbedömningen. Det primära syftet med kreditupplysningar är att långivaren vill göra en kvalificerad bedömning av hur hög risk denne tar genom att låna ut pengar till dig. Därför vill långivaren kunna inhämta information om din kreditvärdighet och kredithistorik. Informationen innehåller en hel del olika data, däribland din aktuella skuldsättningsgrad. Utifrån denna information kan långivaren bilda sig en bra uppfattning om hur riskfyllt det vore att bevilja dig ett lån.
  • Den gör det enkelt att verifiera information. Kreditupplysningen gör det också möjligt för långivaren att verifiera den information som du har lämnat i samband med ansökningsprocessen. Det är nämligen viktigt att man som långivare kan kontrollera att denna information faktiskt stämmer. Att så är fallet kan alltså verifieras med hjälp av kreditupplysningen. Därmed kan långivaren i hög utsträckning förebygga bedrägerier av olika slag.
  • Långivaren får en bra uppfattning om dig. Ett annat skäl till varför långivare använder sig av kreditupplysningar är för att säkerställa att du lånar ett rimligt belopp utifrån dina förutsättningar. Din kredithistorik och annan information om din skuldsättning och liknande används för att göra denna bedömning. Långivaren gör en bedömning av din förmåga att betala tillbaka lånet enligt de aktuella villkoren. På så vis kan denne verifiera att du faktiskt har ansökt om ett lagom stort belopp snarare än ett alltför stort sådant.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är kreditupplysningar viktiga för hela processen kring låneansökning och beviljande. Dessa upplysningar hjälper trots allt långivaren att bedöma hur hög risken är med att låna ut pengar till dig som låntagare. Dessutom kan informationen användas för att bedöma din kreditvärdighet. Därför används dessa upplysningar även när du vill ta ett lån utan UC.