Hjärt-kärlsjukdomar är den främsta orsaken till dödsfall bland kvinnor världen över. Det är därför viktigt att du går en HLR-kurs och lär dig hjärt-lungräddning, för att kunna rädda livet på kvinnor (och män) i din närhet. Genom att gå en kurs i HLR får du de verktyg du behöver för att kunna agera i en nödsituation och rädda en person i nöd. Trots att 80 procent av alla fall av hjärtsjukdomar bland kvinnor går att förebygga, står hjärt-kärlsjukdomar och stroke för fler dödsfall bland kvinnor runtom i världen än cancer, HIV/AIDS, tuberkulos och malaria tillsammans. Detta enligt statistik från World Heart Federation (WHF).

Det finns en risk att du någon gång i livet kommer befinna dig i närheten av en person, en bekant eller en främling, som drabbas av hjärtinfarkt eller någon annan hjärt-kärlsjukdom och behöver omedelbar hjärt-lungräddning. I många länder är dock kunskapen om hjärt-kärlsjukdomar och stroke låg. Till exempel känner bara en av 10 kinesiska kvinnor till att stroka och hjärtsjukdomar är de främsta orsakerna till dödsfall bland kvinnor i Kina, enligt en studie från 2010 utförd av WHF. Om du har genomgått en HLR-kurs behöver du inte tveka i en nödsituation, utan besitter den kunskap som krävs för att rädda livet på en nödställd medmänniska.

Fler svenskar bör gå HLR-kurs

Faktum är att hjärt-kärlsjukdomar orsakar en tredjedel av alla dödsfall i Kina, såväl som i många andra länder runtom i världen, och denna siffra förväntas fördubblas till år 2020 på grund av faktorer såsom en åldrande befolkning, rökning samt förändringar vad gäller kost och livsstil. Dessa faktorer har även en negativ inverkan på svenska kvinnors hälsa, vilket gör att andelen kvinnor som drabbas av hjärt-kärlsjukdomar ökar även i vårt land. Behovet av att en större andel svenskar går en HLR-kurs är därför stort. Man vet som bekant aldrig på förhand när en person i ens omgivning kommer segna ner, utan det gäller att vara förberedd på att det kan hända.

När du nu känner till vikten av att gå en HLR-kurs hoppas vi att du gör detta. Du vet aldrig vem du får möjligheten att rädda livet på! Utbudet utbildningar inom HLR har blivit fler och fler. Förut var HLR-utbildningar i Stockholmsområdet klart vanligare än utbildningar i mindre städer. Nu är situationen helt annorlunda! Både företag och frivilligorganisationer har arbetat intensivt för att kunskapen om hjärt-lungräddning skall vara en självklarhet. Utöver privata initiativ och kurser har även ett ökat intresse hos arbetsgivare visat sig. Det finns flera exempel på arbetsplatser som inkluderat dessa utbildningar i sin friskvårdsverksamhet. Vi hoppas du intresserar dig för utbildningen!