Här kan du som idag sparar i fonder, eller har tänkt att påbörja ett nytt fondsparande, få tips och råd kring vad du bör tänka på och vilka fallgropar du bör undvika.

Köp fonder av seriösa fondbolag

Det  är viktigt att du köper fondandelar av seriösa fondbolag som du identifierar dig med. Advisor är ett svenskt fondbolag som har ägnat sig åt kapitalförvaltning i 20 års tid. För fem år sedan ombildades Advisor till ett fondbolag och ägnar sig numera åt fondförvaltning. Redan året dessförinnan (2011) hade bolagets första fond bildats: den globala aktiefonden Advisor Världen.

Knappt två år efter att Advisors globalfond sjösatts bildades bolagets andra fond: Advisor Multihedge – en fond-i-fond som placerar i de enligt fondförvaltarens tycke bästa hedgefonderna på marknaden. I februari i år såg fondbolagets tredje fond dagens ljus: Advisor Multihedge X2, som är en variant av tidigare nämnda fond men med hävstång.

Försök inte tajma marknaden

En sak som du aldrig bör försöka göra är att tajma marknaden. Inte ens de mest erfarna spararna kan se in i framtiden och “fånga kniven” i rätt ögonblick. Därför är en nyckel till ett framgångsrikt fondsparande att köpa en eller flera bra fonder och behålla dina fondandelar under flera års tid. Du bör inte lägga för stor vikt vid kortsiktiga förändringar på marknaden. Fokusera istället på att välja fonder med en historiskt god avkastning och spara i dessa med ett långsiktigt perspektiv.

Tänk på att kortsiktig värdeutveckling, det vill säga under en tidsperiod om mindre än ett år eller två, ofta är missvisande. Du bör därför basera ditt val av fonder på den historiska avkastningen från de senaste tio åren, eller ännu längre bakåt i tiden, för att få en rättvis bild av fondens kvalitet.

Även sparare med mer erfarenhet än dig kan trilla i den fallgrop som kallas kortsiktigt tänkande. Det är vanligt att sparare läser om fonder som presterar väl och snabbt börjar spara i dem. Att spara i fonder kräver dock tålamod och en förståelse för att den historiska värdeutvecklingen inte är någon indikation på hur värdeutvecklingen i framtiden kommer att bli.