Hur många personliga assistansbolag finns att välja mellan beror främst på var man bor i Sverige. De som exempelvis bor i Göteborg, eller närheten av staden, har betydligt fler bolag att välja på än de som bor i Norrlands inland. Men hur många assistansbolag finns det? Här följer en del statistik kring personliga assistansbolag i Västsverige. Statistik från 2019.

Assistans i Västra Götalands län

I Västra Götalands län finns 167 olika företag som erbjuder personlig assistans. Däremot är det många av dessa som inte har något kontor i detta område. Av dessa 167 är det 52 med kontor. Detta visar att många företag som erbjuder dessa tjänster jobbar inom större områden. De kan ha kontor i en stad men erbjuda assistans i flera andra städer. Totalt finns här 2419 personer som får assistans och de flesta (63%) väljer att få denna hjälp via personliga assistansbolag. Näst vanligast är att anlita sin kommun (24%) och minst vanligast (9%) är assistansbrukarkooperativ.

Personlig assistans i Hallands län

Antalet personliga assistansbolag i Hallands län är ungefär lika många som är aktiva i Västra Götalands län. Här är det 165 aktiva företag. Skillnaden är däremot hur många som har kontor i länet då det enbart är 10 st. Av dessa 165 är 10 st assistanskooperativ. Den vanligaste formen är däremot att man anlitar en assistansförmedlare eller har hand om all administration på egen hand. Enligt statistik från Försäkringskassan finns det 378 personer som har behovet av, och fått beviljat för, personlig assistans. Av dessa är det 68 % som valt att få denna assistans via personligt assistansföretag. Näst vanligaste är att man anlitar kommunen som samordnare. Detta gör 17% och sist kommer just kooperativet som står för 10% av alla brukare. Det är alltså liknande siffror för olika delar av Västsverige. Det som framförallt skiljer är däremot antalet kontor inom de olika områdena.

Skapar förutsättningar att hitta rätt

En person som bor i Borås behöver alltså inte enbart söka efter personliga assistansbolag i just Borås. Många tänker att man behöver anlita ett lokalt företag men eftersom många jobbar över så stora områden går det att söka efter andra bolag inom Västsverige. Genom att jämföra bolag från flera städer i Västsverige kan man få ett större underlag och därmed lättare hitta ett bolag som passar.