Den nya tekniken och den digitalisering som kommer med den är tänkt att förbättra fastighetsförvaltningen. Den moderna tekniken är dock inte det enda som kan förbättra din fastighetsförvaltning. Därför presenterar vi här fyra tips som kan göra din förvaltning lite bättre.

1. Var tydlig med din vision

Att sätta upp en vision för verksamhetens framtid är viktigt för alla fastighetsbolag. Lika viktigt är det att vara väldigt tydlig med denna vision. Tänk igenom hur vilken inverkan ni ska ha på samhället under den närmaste fem- eller tioårsperioden. Er vision ska inte innehålla konkreta mål utan vara en beskrivning av bolagets ambitioner. Det är dock av yttersta vikt att alla som ingår i er organisation har kännedom om denna vision, och det inkluderar era kunder och hyresgäster.

2. Sätt upp konkreta mål

Gör en inventering av företagets resurser och se över om tiden finns att minska energianvändningen. Formulera sedan realistiska målsättningar utifrån detta, och dela upp dessa i mindre delmål. Om ni beslutar er för att energieffektivisera måste det ske i hela er organisation och alla inblandade måste ha kännedom om målsättningarna.

3. Motivera medarbetarna

Genom att ge medarbetarna en morot, skapar du ett engagemang hos dessa och får dem att jobba mot organisationens mål. Det är viktigt att alla känner en delaktighet i förändringsarbetet. För att hyresgästernas intresse för arbetet inte ska lysa med sin frånvaro, är det viktigt att ni ger dem en drivkraft i form av exempelvis en tävling som får dem att ändra beteende

4. Utnyttja tekniken

Använd fastighetssystemet som ett hjälpmedel och inte som en ersättning för den vardagliga kundkontakten. Ni bör därför använda er av ett system som tillåter att ni fortsätter att komma ut och träffa kunderna. Undvik onödigt komplicerad teknik och satsa istället på teknik som alla kan hantera.

Vill man efter dessa tips ändå helst slippa fastighetsförvaltning kan man enkelt lägga det på någon annan, EMJ Service kan fastighetsförvaltning och har lång erfarenhet.